leer
IZRAĐUJEMO POREZNE PRIJAVE
Erfurt live Header8
Početna
Erfurt live Header10 Erfurt live leer0
EKOPEN
O nama
Lokacija
Kontakt
USLUGE
Knjigovodstvene usluge
Porezno savjetovanje
Poslovno savjetovanje
POSLOVNI VODIČ
Korisne informacije
Porezni propisi
Ostali propisi
Stope prireza
Uplatni računi
Brošure
BONUS
Obrasci
Pojmovnik
Kalkulatori
Linkovi
PRIJAVA KORISNIKA
Korisničko ime

Šifra

Zapamti Me
Zaboravili ste šifru?
Ako još nemate Korisnički račun, možete ga kreirati ovdje.

Kalkulatori za obračun plaća

Približava se kraj godine i uskoro će nas ponovno dočekati vrijeme izračuna poreznih prijava građana. Olakšajte si kontrolu i izračun obveznih davanja na svoje honorare koristeći male, moćne alate koje smo izradili a možete ih pronaći na izborniku Kalkulatori.

Kalkulator drugog dohotka - izračunajte drugi dohodak (ugovore o djelu i slične obračune propisane zakonom o porezu na dohodak) iz neto i bruto iznosa.

Kalkulator autorskog honorara - izračunajte autorske honorare, oslobođene plaćanja doprinosa iz neto i bruto iznosa.

Kalkulator doprinosa zdravstvene zašite na sužbenom putu u inozemstvu  - izračunajte dnevni iznos posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu za sve radnike koji su upućeni na službeni put u inozemstvo, za svaki dan boravka radnika u inozemstvu.Više na sljedećem linku.

Prihod budućeg razdoblja

U prihode razdoblja za koje se utvrđuje porez uključuju se bruto povećanja ekonomskih koristi za isporučena dobra, obavljene usluge i po drugim osnovama do kraja tog razdoblja. Pri tome se kod utvrđivanja prihoda od usluga, u prihode poreznog razdoblja uključuju bruto povećanja ekonomskih koristi koja se odnose na usluge izvršene do kraja tog razdoblja, a za usluge koje se obavljaju kroz više poreznih razdoblja, prihodi se priznaju razmjerno visini stupnja njihove dovršenosti u poreznom razdoblju. Jednako tako, kod ugovora o izgradnji koji se ostvaruju kroz više poreznih razdoblja, prihodi se raspoređuju na pojedina razdoblja prema stupnju dovršenosti.

Opširnije...
Prijave zaposlenika na HZZO - važno!

U članku 126. Zakona  o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN, 150/08) navodi se:

„Novčanom kaznom u iznosu od 70.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja Zavodu u propisanom roku ne dostavi prijavu na obvezno zdravstveno osiguranje, (članak 104. stavak 2.).

Novčanom kaznom u iznosu od 8.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi i fizička osoba za prekršaj iz stavka 1. i 2. ovoga članka. Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka pravnoj osobi i fizičkoj osobi može se uz novčanu kaznu izreći i zaštitna mjera privremene zabrane obavljanja djelatnosti.“

Člankom 104. istog Zakona propisano je da se prijava, promjena i odjava zaposlenika  na obvezno zdravstveno osiguranje podnosi u roku od 15 dana od dana nastanka, promjene ili prestanka okolnosti na osnovi kojih se stječe status osigurane osobe.

U praksi, prekršajni suci temeljem prekršajne prijave Državnog inspektorata zaista propisuju ove rigorozne kazne, makar i za jedan dan kašnjenja. Problem koji se ovdje pojavljuje je taj što se novog zaposlenika ne može prijaviti u sustav obveznog zdravstvenog osiguranja ako prethodno nije odjavljen kod bivšeg poslodavca. Poslodavci kod zaposlenika na odlasku često i namjerno odugovlače s odjavom tako da se u praksi redovno dogodi da poslodavac odjavi zaposlenika 15. dana. Je li doista moguće novom poslodavcu istog dana prijaviti novog zaposlenika?

Poseban doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu

Sukladno članku 188. točka 3. Zakona o doprinosima (NN 84/2008) poslodavac je obveznik obracčnavanja i plaćanja posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu za sve radnike koji su upućeni na službeni put u inozemstvo, za svaki dan boravka radnika u inozemstvu.

Zakon o doprinosima definira „službeni put u inozemstvo“ kao boravak osiguranika u inozemstvu u trajanju do 30 dana. Ako putovanje traje duže od 30 dana tada se posebni doprinos za korištenje zdravstvene zaštite utvrduje drugčije. Boravak od 31 dana ili duže smatra se službenim boravkom u inozemstvu i u tom slučaju se doprinos obračunava po stopi od 10% na osnovicu koju čini plaća tog radnika.
Ovdje treba napomenuti da službeni put u inozemstvo u smislu odredbi Zakona o porezu na dohodak nije ograničen trajanjem službenog puta tj. boravak do 30 dana ili od 31 dana i duže, u inozemstvu, nema nikakvog utjecaja na priznavanje dnevnica, troškova puta i smještaja radnika.

Opširnije...
Računi rezidenata u inozemstvu

U skladu s važećim propisima, otvaranje deviznih računa rezidenata u inozemstvu nije dopušteno te se smatra kapitalnom restrikcijom. Iako su depozitni poslovi u Europskoj uniji slobodni te je Smjernicom 88/361/EEC propisana sloboda kretanja kapitala po svim kapitalnim transakcijama, ta će se restrikcija u RH zadržati do četvrtog tromjesečja 2008. Dotada rezidenti mogu zatražiti od Hrvatske narodne banke odobrenje za otvaranje računa u inozemstvu i to za samo određene namjene. Ovo se ne odnosi na banke budući da one prema Zakonu o bankama mogu slobodno uspostavljati kontokorentne odnose u inozemstvu.

Opširnije...
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 Slijedeća > Kraj >>

 

HNB TEČAJNA LISTA
01.10.2014
Srednji
AUD AUD
1
5,282410
JPY JPY
100
5,522224
CHF CHF
1
6,321903
GBP GBP
1
9,809317
USD USD
1
6,052971
EUR EUR
1
7,626744
$ Odabir valute
= Odabir valuteBiljeskeNET

PREPORUČUJEMO
Erfurt live leer
Erfurt live leer
Erfurt live leer Erfurt live unten

Copyright © 2004 - 2011 ekopen.hr